Best Lawyers

Δίκαιο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δικαστηριακή Επίλυση διαφορών

Δίκαιο Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας  και Διαφήμισης

  • Αστέριος Σύσιλας  (Αθήνα)

Εταιρικό Δίκαιο – Συγχωνεύσεις και Εξαγορές