Επικοινωνία

Α.& Κ. Μεταξόπουλος & Συνεργάτες Εταιρία Δικηγόρων

Λεωφ. Βασ. Σοφίας, 54
Τ.Κ. 115 28, Αθήνα
Τηλ. (+30) 210.7257.614,
Fax. (+30) 210.7297.610
Email: metaxopoulos@metaxopouloslaw.gr
Web Site: http://www.metaxopouloslaw.gr

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το πιο πάνω email για αποστολή βιογραφικού ή  για οποιαδήποτε πληροφορία ή σχόλια, που θα θέλατε να μας στείλετε.