Ερώτηση 8

Καταρχήν, δεν συμφωνούμε απόλυτα για τη διπλή δωσιδικία σε ότι αφορά την ποινική διαδικασία. Κατά την άποψή μας, η υπόθεση υπάγεται στη δωσιδικία των ιταλικών δικαστηρίων. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στα διεθνή χωρικά ύδατα σε πλοίο με ιταλική σημαία, ιδιοκτησίας ιταλικής εταιρίας, εγγεγραμμένης στο νηολόγιο του Μπάρι,[1]με Ιταλό καπετάνιο και το μεγαλύτερο μέρος των επιβατών που διασώθηκαν μεταφέρθηκαν στην Ιταλία. Περαιτέρω, είμαστε πεπεισμένοι ότι τα ιταλικά ποινικά δικαστήρια, ακόμη και στην περίπτωση που συντρέχει η αρμοδιότητα και των ελληνικών δικαστηρίων, είναι καλύτερη επιλογή από τα ελληνικά αστικά δικαστήρια, τόσο από άποψης ταχείας εκδίκασης της υπόθεσης όσο και από άποψης κόστους. Περαιτέρω, μόνον η συμμετοχή στην ποινική διαδικασία μπορεί να χρησιμεύσει ως εργαλείο αύξησης των πιθανοτήτων επίτευξης μιας εξωδικαστικής συμφωνίας, δεδομένου του κινδύνου επιβολής αυστηρών ποινών.

[1] Όχι μόνον η Εισαγγελία του Μπάρι αλλά και αυτή του Μπρίντιζι και του Λέτσε ξεκίνησαν αμέσως έρευνα. Η σύγκρουση αρμοδιότητας μεταξύ των τριών εισαγγελιών λύθηκε υπέρ του Μπάρι για την ποινική διαδικασία.