Κρίτων Μεταξόπουλος – Διαχειριστής και εταίρος

KM 2014Από το 1991 έως το 2014 διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διευρωπαϊκού Δικτύου Δικηγορικών
Εταιριών (TELFA) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Warner Music για μία εικοσαετία. Από το 2006 είναι ο αντιπρόσωπος της Παγκόσμιας Ένωσης Δικηγορικών Εταιριών ειδικευμένων στο Δίκαιο της Διαφήμισης (GALA) για την Ελλάδα. Από το 2014 και έπειτα είναι μέλος του διεθνούς δικτύου δικηγορικών εταιριών ILN στην Ελλάδα.

Ειδικεύεται στην Πνευματική Ιδιοκτησία, Δικαστική Επίλυση διαφορών, Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού, Ανάκτηση Περιουσιακών Στοιχείων και Οικονομικά Εγκλήματα. Έχει εκπροσωπήσει και εκπροσωπεί μεταξύ άλλων την Κινηματογραφική Ένωση των ΗΠΑ (Motion Pictures of America), την Εταιρία Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων (ΕΠΟΕ) και τις εταιρίες Warner Music, Dassault Systemes, Conde Nast, Thomson Reuters, Adidas, Sergio Tachinni καθώς και πολλούς επιχειρηματικούς παράγοντες του χώρου του θεάματος όπως την Odeon,  Victory Media, Kiss Fm, ΕΙΙΡΑ, κλπ.

Η διεθνής εμπειρία του σχετίζεται κυρίως με την Πνευματική Ιδιοκτησία και τα Οικονομικά Εγκλήματα. Για περισσότερα από δέκα χρόνια συντονίζει την στρατηγική και νομική αντιμετώπιση μια πολυδαίδαλης υπόθεσης οικονομικού εγκλήματος αξίας 150 εκατομμύρια ευρώ που περιλαμβάνει δικαστηριακή εκπροσώπηση σε μια σειρά από χώρες όπως Ιταλία, Λίβανος, Ρουμανία, Η.Βασίλειο, Γαλλία, Ρωσία και Ελλάδα. Έχει παραστεί ενώπιον αστικών και ποινικών δικαστηρίων διεθνώς (Ιταλία, Γαλλία, Η.Βασίλειο και Ρουμανία) και έχει συνεργαστεί με τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρίες στις χώρες αυτές.

Έχει εμπειρία σε υποθέσεις Διεθνούς Διαιτησίας καθώς εκπροσώπησε στο παρελθόν αλλοδαπό Όμιλο Εταιριών -τόσο ενώπιον των Ελληνικών δικαστηρίων, όσο και σε διαδικασία διαιτησίας ενώπιον του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) στη Γενεύη– κατά το χειρισμό της διαφοράς του με το Ελληνικό Δημόσιο, αναφορικά με εξαγορά εταιρίας του δημοσίου τομέα που, μετά από πολυετείς δικαστικούς και εξώδικους κανόνες και την έκδοση ευνοϊκής απόφασης από το ICC (Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο)  έληξε συμβιβαστικά με την καταβολή δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ προς τον πελάτη μας από 100% ελεγχόμενη από το Ελληνικό Δημόσιο εταιρία.

Μιλάει Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.

Email: k.metaxopoulos@metaxopouloslaw.gr