Όλγα Αμπαρτζάκη – Εξωτερική Συνεργάτης

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Δικηγόρος από το έτος 2008.

Πτυχιούχος Νομικής Σχολής (2005), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο (2007),  Universite Libre de Bruxelles (ULB) .

Μιλάει Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και ειδικεύεται στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Δίκαιο Ανταγωνισμού, Διοικητικό Δίκαιο και Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Φορολογικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο και Δίκαιο Εταιρειών, Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

E-mail: metaxopoulos@metaxopouloslaw.gr