Ακίνητη ιδιοκτησία – Κατασκευές

Η εταιρία μας, έχοντας μεγάλη εμπειρία στην παροχή νομικών υπηρεσιών για αγορά ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές, έχει αναπτύξει τις δραστηριότητές της ώστε να καλύπτει τους πελάτες τις και σε περιπτώσεις αγοράς ακίνητης περιουσίας για επενδυτικούς σκοπούς.

Η εταιρία μας εκπροσωπεί αλλοδαπούς πελάτες που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία σε Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σ’ αυτό το πλαίσιο, παρέχουμε τακτικά συμβουλές σε πελάτες μας για θέματα, όπως πολεοδομικές ρυθμίσεις, άδειες οικοδόμησης, δασικές εκτάσεις κλπ. Ακόμα, αναλαμβάνουμε θέματα συγκυριότητας, σχέσεις εκμισθωτή – μισθωτή, καθώς επίσης και συμβάσεις leasing και άλλες μορφές χρηματοδότησης.

Σημαντικές υποθέσεις που χειρίζεται η εταιρία μας: 

  • Σχεδιασμός και υποστήριξη κατά τη διαπραγμάτευση μίας σύμβασης συγκυριότητας επί ακίνητης περιουσίας για τη δημιουργία του πρώτου εμπορικού κέντρου στη Ρουμανία (Βουκουρέστι).
  • Σχεδιασμός και διαπραγμάτευση συμβάσεως για την οικοδόμηση εγκαταστάσεων αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ για την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας στο αεροδρόμιο των Σπάτων και παρακολούθηση του σχεδίου οικοδόμησης από την αρχή ως την ολοκλήρωσή του.
  • Μεταβίβαση ακινήτου ιδιοκτησίας αλλοδαπής εταιρίας στην περιοχή Αττικής συνολικής αξίας 4.000.000€ με ταυτόχρονη επίλυση πληθώρας νομικών προβλημάτων (άρση βαρών, επαναδιαπραγμάτευση δανειακών συμβάσεων, εξαγωγή συναλλάγματος κλπ).
  • Η εταιρία μας εκπροσώπησε αλλοδαπό πελάτη ώστε να ολοκληρώσει τη διαδικασία εκκαθάρισης της επένδυσης του στη Ρουμανία, που αφορούσε μεταφορά μετοχών και δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ενός εμπορικού κέντρου στο Βουκουρέστι  (η συνολική αξία της σχετικής συναλλαγής υπερέβη τα 10 εκατομμύρια ευρώ). Επιπλέον συμβουλεύουμε τον ίδιο πελάτη σχετικά με την έξοδο του από μια επένδυση στη Γεωργία και την αλλαγή καθεστώτος ιδιοκτησίας / ελέγχου ενός ξενοδοχείου στην ίδια χώρα.
  • Η εταιρία μας έχει πάρει μέρος σε διεθνή επιχειρηματικά συνέδρια  (USLAW στις ΗΠΑ Global Law and Investment Forum in Moscow) όπου παρουσίασε αναλυτικά το θεσμικό πλαίσιο που καλύπτει την αγορά ακίνητης περιουσίας για επένδυση στην Ελλάδα, καθώς και περαιτέρω νομικά ζητήματα που συνδέονται με αυτή (απόκτηση άδειας παραμονής σε επενδυτές κλπ). Η παρουσίαση αυτή προκάλεσε το ενδιαφέρον μεγάλων δικηγορικών εταιριών  σε Ρωσία και Κίνα όπως  Helevig, Klein & Usov, οι οποίοι αναδημοσίευσαν το περιεχόμενό της στην ιστοσελίδα τους. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον του νομικού κλάδου παγκοσμίως για την επένδυση σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, εκφράστηκε επίσης και με την αναδημοσίευση σε μορφή άρθρου της μελέτης μας από διακεκριμένα περιοδικά και ιστοσελίδες όπως τα «Finance Monthly Magazine», «Sharing Legal Knowledge» κ.α.