Δίκαιο Διαφήμισης & ΜΜΕ

Η Εταιρία μας από το 2005 είναι το μοναδικό μέλος για την Ελλάδα του εξειδικευμένου στο δίκαιο της διαφήμισης και των ΜΜΕ, δικτύου GALA. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας αλλά και λόγω της αυξανόμενης ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου, καναλιών ψυχαγωγίας και κοινωνικών δικτύων, η εταιρία μας έχει ασχοληθεί ενδεικτικά με:

  • Συμβουλέψαμε στην αναθεώρηση τηλεοπτικής διαφήμισης σχετικά με τους ενδεχόμενους κινδύνους της συγκριτικής διαφήμισης. Σε άλλη περίσταση, παρείχαμε νομική στήριξη σε πελάτη για δύο διαφημίσεις που απευθύνονταν σε παιδιά όπως επίσης και σε σχέση με του όρους προωθητικού διαγωνισμού που διεξήχθη στο διαδίκτυο.
  • Εκπροσωπήσαμε με μεγάλη επιτυχία κορυφαία εταιρία δημοσκοπήσεων στη δικαστική διαμάχη της με μεγάλο ραδιοφωνικό σταθμό που ανήκει σε μεγάλο εκδοτικό συγκρότημα.
  • Μας ζητήθηκε από διεθνές νομικό δίκτυο με ειδίκευση στο δίκαιο της διαφήμισης και τη πνευματική ιδιοκτησία να παρέχουμε νομική συμβουλή σχετικά τη διανομή τηλεοπτικού υλικού. Στη γνωμοδότησή μας κάναμε εκτενή ανάλυση του νομικού πλαισίου της τηλεοπτικής αγοράς, των ΟΣΔ για τα μουσικά έργα, τα συγγενικά και πνευματικά δικαιώματα καθώς και όλων συναφών πτυχών.
  • Λάβαμε εντολή από μεγάλο κατασκευαστή δερμάτινων ειδών και accessories με δραστηριότητα σε 45 χώρες, να εξετάσουμε την ετικέτα μερικών προϊόντων και τη συμμόρφωσή τους με το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για την επισήμανση προϊόντων. Εκτός από τις διατάξεις για τις ετικέτες και την επισήμανση προϊόντων γνωμοδοτήσαμε για το νομικό πλαίσιο της προστασίας καταναλωτών και ιδιαίτερα τις διατάξεις που αφορούν την υποχρέωση των παρασκευαστών να παρέχουν ακριβείς και αληθείς πληροφορίες στους καταναλωτές.