Δικαστηριακή Εκπροσώπηση & Διαιτησία

Η εταιρία μας έχει  εξαιρετική φήμη στη δικαστηριακή εκπροσώπηση και τη διαιτησία σε όλους τους τομείς δικαίου. Οι επιτυχίες μας στους τομείς αυτούς αποτελούν αναμφισβήτητη απόδειξη της εμπειρίας μας και συνέβαλαν ώστε να αξιολογηθούμε στο συγκεκριμένο τομέα ως κορυφαία δικηγορική εταιρία στην Ελλάδα (ο Κρίτων Μεταξόπουλος δε, ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες δικηγόρους σε αυτόν τον τομέα). Επιπλέον, οι εκδόσεις “Legal Experts” κάνουν ειδική μνεία στη συνεργάτιδα και εταίρο  Βίβιαν Βασιλοπούλου, ως ειδικευμένη σε θέματα διαιτησίας και δικαστικής επίλυσης διαφορών.

Σημαντικές Υποθέσεις

Ο Κρίτων Μεταξόπουλος με την αρωγή δικηγόρων σε επτά διαφορετικές χώρες (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και πρώην Σοβιετική Ένωση) συντόνισε το χειρισμό μίας ιδιαίτερα περίπλοκης υπόθεσης διασυνοριακής δικαστικής διαμάχης σχετικής με διεθνή εταιρική απάτη και ξέπλυμα χρήματος δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, η οποία έλαβε διεθνείς διαστάσεις και απασχόλησε έντονα τις Ιταλικές διωκτικές αρχές. Η υπόθεση έκλεισε με επιτυχία κατά τη δεύτερη εβδομάδα της δίκης σε βάση συμβιβαστικής συμφωνίας που επετεύχθη μεταξύ των αντιδίκων.

Εκπροσωπήσαμε αλλοδαπό Όμιλο Εταιριών -τόσο ενώπιον των Ελληνικών δικαστηρίων, όσο και σε διαδικασία διαιτησίας ενώπιον του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) στη Γενεύη– κατά το χειρισμό της διαφοράς με το Ελληνικό Δημόσιο, αναφορικά με εξαγορά εταιρίας του δημοσίου τομέα που, μετά από πολυετείς δικαστικούς και εξώδικους κανόνες, έληξε συμβιβαστικά με την καταβολή ποσού 18.500.000 δολαρίων προς τον πελάτη μας από 100% ελεγχόμενη από το Ελληνικό Δημόσιο εταιρία.

Εκπροσωπήσαμε τον Οργανισμό προστασίας απεσταγμένων οινοπνευματωδών ποτών με αναπομπή από τον Άρειο Πάγο των ΗΠΑ  και καταστήσαμε εφικτή τη διαγραφή ενός σήματος που είχε προγενέστερα καταχωρηθεί στην Ελλάδα από τρίτο πρόσωπο χωρίς άδεια.

Η εταιρία μας εκπροσώπησε έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές εκτρεφόμενων ζώων της Ευρώπης σε μια αντιδικία με έλληνες κτηνοτρόφους η οποία διήρκησε δεκατέσσερα χρόνια. Οι έλληνες κτηνοτρόφοι είχαν ασκήσει αγωγή σε βάρος της αλλοδαπής εταιρίας λόγω της πώλησης βοοειδών τα οποία είχαν δήθεν προσβληθεί από μια μεταδοτική θανατηφόρα νόσο, η οποία προσέβαλε σταδιακά όλα τα ζώα των μονάδων τους με αποτέλεσμα να υποστούν ζημία συνολικού ύψους περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ.  Οι αγωγές των ελλήνων κτηνοτρόφων στηρίζονταν σε αδικοπρακτική ευθύνη της πωλήτριας εταιρίας λόγω της κατά παράβαση της αρχής της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών παράλειψης υποβολής των πωληθέντων ζώων σε ιατρικές εξετάσεις (μη επιβαλλόμενες από την οικεία νομοθεσία) οι οποίες δήθεν θα αποκάλυπταν την ασθένεια των ζώων και θα απέτρεπαν τη ζημία των εναγόντων. Το Εφετείο το οποίο συζήτησε την υπόθεση μετά από απόφαση του Αρείου Πάγου που δέχθηκε την αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων απέρριψε τις αγωγές ως ουσία αβάσιμες κρίνοντας ότι η πωλήτρια εταιρία δεν παραβίασε την αρχή της επιμέλειας που επιβάλλουν η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη στη συγκεκριμένη συναλλαγή

Η εταιρία μας εκπροσωπεί μια μεγάλη ιταλική εταιρία λογισμικού σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν μεγάλο δημόσιο έργο. Η ιταλική εταιρία συμμετείχε σε κοινοπραξία με ελληνική εταιρία για την εκτέλεση δημοσίου έργου για λογαριασμό του ΙΚΑ αξίας 5 εκ. ευρώ. Η ελληνική εταιρία απέτυχε να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της και δεν κατέβαλε στην ιταλική εταιρία την αμοιβή  για την εκτέλεση των έργων.

Εκπροσωπήσαμε Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων σε διαφορές που σχετίζονται με το διαγωνισμό για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που χρηματοδοτούνται με κοινοτικά κονδύλια.

Η εταιρία μας εκπροσωπεί στην Ελλάδα μια σημαντική Δανική εταιρία και χειρίζεται υποθέσεις εξόφλησης χρεών στην Ελλάδα όπως επίσης και ζητήματα που άπτονται του πτωχευτικού δικαίου