Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο / Δίκαιο Ανταγωνισμού

Κάθε νομική συμβουλή που παρέχει η εταιρία μας αναφορικά με τις  συναλλαγές στην Ελλάδα, δεν δίνεται μόνο υπό το πρίσμα του εγχώριου εφαρμοστέου δικαίου, αλλά και σε συνάρτηση με τους εφαρμοστέους κανόνες του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου.

Σημαντικές υποθέσεις που χειρίζεται η εταιρία μας:

  • Eκπροσωπήσαμε περισσότερους από χίλιους Έλληνες δημιουργούς στην παρέμβασή τους ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην αντιδικία μεταξύ έξι άλλων Ελλήνων δημιουργών και Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης σε μία μακρότατη διαδικασία που οδήγησε σε ριζικές ανακατατάξεις και αλλαγές στη σχέση Ελλήνων δημιουργών και Ο.Σ.Δ. και αφορούσε σε πολύπλοκα ζητήματα δικαίου ανταγωνισμού και πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Επίσης, κατά τη διάρκεια «διαχείρισης κρίσης» εκπροσωπήσαμε την τρίτη σε μέγεθος Ελληνική γαλακτοβιομηχανία στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει την απόπειρα «επιθετικής» εξαγοράς της από την πρώτη σε μέγεθος εταιρία του ίδιου κλάδου, η οποία κλιμακώθηκε  με καταγγελίες και υπομνήματα στην αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού.
  • Η εταιρία μας εκπροσώπησε  μια πολυεθνική εταιρία παραγωγής αλκοολούχων ποτών σχετικά με πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού από ανταγωνιστή με ηγετική θέση στην αγορά αλκοολούχων ποτών.
  • Η εταιρία μας εκπροσώπησε πολυεθνική εταιρία παρόχου υπηρεσιών αεροπορικού catering στη συμμετοχή της σε α) διαγωνισμό για την απόκτησης άδειας λειτουργίας παροχής υπηρεσιών  τροφοδοσίας σε αεροσκάφη στο Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» , β) διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών μεταφοράς τροφοδοσίας στο Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» γ) σε διαγωνισμό για την λειτουργία καντίνων εντός του ως άνω αεροδρομίου και δ) σε διαγωνισμό για τη λειτουργία μπαρ και εστιατορίων στο «Ελ. Βενιζέλος».  Η εταιρία μας παρείχε νομική υποστήριξη στον ίδιο πελάτη σχετικά με την διαδικασία πώλησης των παλαιών εγκαταστάσεων και αγοράς γης προκειμένου να κατασκευάσει νέες εγκαταστάσεις τροφοδοσίας έκτασης 10 στρεμμάτων. Ο κ. Κρίτων Μεταξόπουλος συμβούλεψε τον ίδιο πολυεθνικό όμιλο σχετικά με την απόκτηση και κατασκευή εγκαταστάσεων τροφοδοσίας σε Ιταλία, Ρουμανία και σε χώρες πρωήν ΕΣΣΔ. Ο Κρίτων Μεταξόπουλος συμβούλευσε όμιλο Ελλήνων Κατασκευαστικών Εταιριών για την επέκταση τους στη ρουμανική αγορά και στην ίδρυση θυγατρικής, η οποία κατασκεύασε πολλές οικίες, καταστήματα και γραφεία.