Φορολογία

Η εταιρία μας ασχολείται ολοένα και περισσότερο με φορολογικά ζητήματα (παράλληλα με τη γενικότερη ενασχόλησή μας με θέματα εταιρικού δικαίου) με μεγάλη επιτυχία σε υποθέσεις αποφυγής διπλής φορολογίας και συναλλαγματικής νομοθεσίας, καθώς επίσης και σε κάθε φορολογικό θέμα που άπτεται του εταιρικού δικαίου και του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Διατηρούμε μόνιμη συνεργασία με εξειδικευμένο φοροτεχνικό γραφείο συμβούλων με τεράστια εμπειρία σε θέματα σχέσεων διοίκησης – φορολογουμένων και πολυετή προϋπηρεσία στο Δημόσιο Τομέα και δραστηριοποιείται πλέον σημαντικά σε όλους τους τομείς φορολογικού δικαίου. Η εμπειρία μας σε υποθέσεις φορολογικού δικαίου αναγνωρίζεται διεθνώς, με την κατάταξη της εταιρίας μας στις 8 καλύτερες ελληνικές δικηγορικές εταιρίες στον τομέα αυτό, από το Tax Directors Handbook.

Σημαντικά θέματα φορολογικού ενδιαφέροντος που πρόσφατα μας απασχόλησαν ήταν :

  • Η εταιρία μας έχει συνδράμει στη διαχείριση και αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων φυσικών προσώπων με χαρτοφυλάκιο υψηλής αξίας.
  • Η εταιρία μας, έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην επίλυση όλων των εταιρικών και φορολογικών ζητημάτων, καθώς και στη επιτυχή τακτοποίηση στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες της φορολόγησης μεταφοράς μετοχών που συνέβαλαν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τρίτων εταιριών δύο πολυεθνικών εταιριών στο κλάδο της γαλακτοβιομηχανίας και τηλεπικοινωνιών .
  • Παρείχαμε νομική αρωγή σε πελάτη μας σχετικά με την τη φορολογική τακτοποίηση των εσόδων που προήλθαν από την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων DVD/ Video των Ολυμπιακών αγώνων του Πεκίνου 2008 στα πλαίσια της συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολόγησης σε Ελλάδα και Κίνα. Τέλος, εκπροσωπήσαμε μεγάλη εταιρία ενοικίασης αυτοκινήτων σε συμβιβασμό της με το Δήμο Αθηναίων σχετικά με την επιβολή δημοτικών τελών και σε εταιρίες ενοικίασης αυτοκινήτων.
  • Παρέχουμε επίσης νομικές συμβουλές σε τακτική βάση επί φορολογικών θεμάτων σε όλους τους εταιρικούς πελάτες μας καθώς και εξειδικευμένες φορολογικές συμβουλές για ζητήματα που προκύπτουν από τη φορολόγηση εσόδων καλλιτεχνών, παραγωγών κ.α.