Υποθέσεις Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Δικαίου ΜΜΕ & Βιομηχανίας του Θεάματος